THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2023

2023-05-15 14:09:49

THÔNG BÁO

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

 

 

                   Căn cứ Luật Doanh nghiệp Năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 19/05/2022 (thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở làm việc các Hội đặc thù tỉnh – Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hội trường lầu 2).

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang và người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

4. Chương trình đại hội: (Đính kèm).

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức Đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, BTC đề Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội. Liên hệ xác nhận: ông Đoàn Văn Điền Năng- Trưởng Phòng Tổ chức – Kế hoạch tài chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị. Di động: 0939.986.567.

6. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông tham khảo tại website công ty qua địa chỉ: https://benxetauhaugiang.vn mục Quan hệ Cổ đông/Đại hội cổ đông.

Sự hiện diện của Quý cổ đông là niềm vinh dự cho Công ty và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

File đính kèm