CHIÊU SINH LÁI XE HẠNG A1 THÁNG 01 NĂM 2021

20/01/2021 08:49:35 A+| A-| In bài viết

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại 3 xin thông báo lịch học và thi sát hạch lái xe hạng A1 của tháng 01 năm 2021 như sau:

Lịch học: ngày 15/01/2021  _ Ngày thi sát hạch: 20/01/2021 ( thứ 4) tại Trung tâm SHLX Loại 3, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Lịch học: ngày 21/01/2021  _ Ngày thi sát hạch: 25/01/2021 ( thứ 2) tại Trung tâm SHLX Loại 3, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.