Công bố Quyết định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở

20/01/2021 09:01:18 A+| A-| In bài viết

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Hậu giang đã trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu giang nhiệm kỳ 2020-2023