tăng cường giải pháp chủ động ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp chủng mới của virus Corona gây ra

11/02/2020 08:35:04 A+| A-| In bài viết

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN

BẾN XE TÀU HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /CTCPBXT

V/v tăng cường các giải pháp chủ động ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Hậu Giang, ngày   tháng    năm 2020

 

Kính gửi:Các đơn vị trực thuộc Công ty

         

Căn cứ Công văn số 212/SGTVT-QLVT ngày 06/02/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp chủ động ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virusCorona gây ra.

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các Bến xe và trung tâm vận tải hành khách xe buýt:

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ sở y tế, trung tâm y tế dự phòng phun thuốc sát trùng trong và ngoài khu vực bến xe, các phương tiện trong bến xe; niêm yết các khuyến cáo của Bộ y tế và WHO về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại các điểm tập trung đông người.

- Thông báo kịp thời, thường xuyên cho hành khách về diễn biến tình hình dịch bệnh, quán triệt từng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; tuyệt đối không được phép hoặc cho phép hành khách vận chuyển các loài động vật hoang dã, gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa có kiểm dịch. Khuyến cáo hành khách sử dụng các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn của cơ quan y tế như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, không khạc nhổ bừa bãi…lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách đi xe cần phải đeo khẩu trang.

2. Đối với trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 3: có biện pháp thông tin, tuyên truyền đến các học viên sử dụng các biện pháp phòng tránh của cơ quan y tế như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn…trong thời gian học lái xe.

3. Công ty đề nghị các đơn vị trực thuộc trang bị khẩu trang y tế cho nhân viên của mình khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Đồng thời Công ty sẽ hỗ trợ cho mỗi đơn vị 04 hộp khẩu trang y tế để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình triển khai, có khó khăn vướng mắc báo cáo về Lãnh đạo Công ty để có hướng chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC