Thành lập Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

27/12/2019 09:29:23 A+| A-| In bài viết

(HG) - Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang đã diễn ra vào sáng ngày 27-8. Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, các thành viên trong Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Đại hội có tổng số 34 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự. Đại hội đã thông qua quy chế làm việc và bầu cử đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang, quá trình thực hiện cổ phần hóa Ban quản lý và điều hành Bến xe tàu Hậu Giang, điều lệ tổ chức và hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang giai đoạn 2019-2021. Thông qua các tờ trình và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chúc mừng thành quả nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua. Sau khi đại hội kết thúc, đề nghị Hội đồng quản trị công ty phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong xây dựng và phát triển. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công ty. Đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách đúng theo quy định. Tiếp tục mở rộng đầu tư các dịch vụ, cùng nhau nỗ lực xây dựng Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang ngày càng phát triển trong thời gian tới. Đề nghị Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tiếp tục hỗ trợ công ty hoạt động đúng quy định pháp luật.

Báo Hậu Giang