LIÊN HỆ

Công ty cổ phần bến xe tàu Hậu Giang
Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293 3877 448
Email: benxetauhaugiang@gmail.com