Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

11/03/2021 14:19:38 A+| A-| In bài viết

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của địa biểu tham dự cuộc họp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch 05 năm, hàng năm phù hợp với tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và các lãnh đạo Sở, Ban ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Tập thể Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang.

Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang vào sáng ngày 08/03/2021. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

Sau khi nghe báo cáo của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang, ý kiến phát biểu, đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Phó Chủ tịch Thường trực  đánh giá: Năm 2019 – 2020, khi thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định, Công ty đã chủ động phối hợp với các ngành trong việc thực hiện cổ phần hóa, bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn như: công tác bộ máy nhân sự chủ chốt; tư tưởng nhận thức của công chức, viên chức và người lao động; trụ sở làm việc..., đến nay tổ chức bộ máy của Công ty bước đầu đã đi vào hoạt động ổn định. Thay mặt UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người lao động của Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tiếp tục đoàn kết nội bộ và quan tâm công tác tư tưởng, tinh thần người lao động trong Công ty để cùng phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Bám sát nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, cũng như định hướng phát triển ngành giao thông vận tải.

Cũng nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ 08/3 đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc chị em phụ nữ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang lời chúc mừng mùng 8/3, sức khỏe, hạnh phúc, thành công và nhiều may mắn trong cuộc sống...

Đoàn Gia