Tin chuyên môn
Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, S...

TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh đang bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Gi...

CHIÊU SINH LÁI XE HẠNG A1 THÁNG 01 NĂM 2021

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại 3 xin thông báo lịch học và thi sát hạch lái xe hạng A1 của tháng 01 n...

tăng cường giải pháp chủ động ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp chủng mới của virus Corona gây ra

Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện...

Thành lập Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

(HG) - Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang đã diễn ra vào sáng ngày 27-8. Đ...