CĐCS Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang ra mắt Ban nữ công quần chúng

04/05/2023 14:30:47 A+| A-| In bài viết

Ngày 04/5/2023, Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ra mắt Ban Nữ công quần chúng CĐCS.

Ban Nữ công quần chúng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo LĐLĐ thành phố và lãnh đạo Công ty

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh; đồng chí Đào Thị Loan Anh, Bí thư chi bộ- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; đồng chí Dương Minh Đức, Phó bí thư chi bộ- Giám đốc Công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS và 12 nữ đoàn viên Công ty cùng dự.

Tại buổi Lễ ra mắt, Ban Chấp hành CĐCS đã thông qua Quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng CĐCS Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang; thông qua Quy chế hoạt động của Ban Nữ công quần chúng và chỉ định 03 thành viên Ban Nữ công quần chúng gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 01 Ủy viên Ban Nữ công quần chúng.

Trong thời gian tới, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trong doanh nghiệp, phát biểu buổi ra mắt đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh yêu cầu đồng chí Trưởng ban Nữ công quần chúng cần phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Nữ công và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành CĐCS về chất lượng và hiệu quả tham mưu công tác nữ công của đơn vị; phối hợp cùng Ban Chấp hành CĐCS thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật; cùng Ban Chấp hành CĐCS tổ chức hướng dẫn nữ đoàn viên trong doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

BCH CĐCS