Cơ cấu tổ chức

1. PHÒNG TỔ CHỨC - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

2. BẾN XE Ô TÔ KHÁCH

- BẾN XE VỊ THANH

- BẾN XE NGÃ BẢY

- BẾN XE KINH CÙNG

- BẾN XE CHÂU THÀNH A

3. TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

- TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE LOẠI 3

- TRUNG TÂM VẬN TẢI HÀNH KHÁCH XE BUÝT